Kokemusta ja tämän päivän työkalut

Tarjoamme monipuolisesti suunnittelu- ja konsultaatiopalvelua sekä uudis- että korjaurakennuskohteisiin. Mallintava suunnittelutapamme näkyy mittatarkkuudessa ja piirustusten laadussa, sekä tietysti kolmiulotteisina havainnekuvina.  Teemme myös rakentamisen asiantuntijapalveluita kuten lausuntoja ja suunnittelijavalvontaa.

 

Tyypilliseen rakennesuunnittelutoimeksiantoon sisältyy rakennuksen perustuksen ja rungon sekä runkoa täydentävien rakenteiden suunnittelu, rakennepiirustukset ja laskemat sekä näiden hyväksyttäminen viranomaisilla. Suunnitelussa huomioidaan aina myös rakennettavuus ja rakennusfysikaalinen eli lämpö-ja kosteustekninen toimivuus sekä kustannustekijät.

 

Rakennesuunnittelu alkaa normaalisti ennen rakennusluvan saamista. Jotta rakennetekniikka voitaisiin huomioida mahdollisimman hyvin, olisi rakennesuunnittelijaan hyvä ottaa yhteyttä jo arkkitehtisuunnitelmien luonnosvaiheessa.